Profese online 2017, 10(1):15-21 | DOI: 10.5507/pol.2017.003

Deprese a kvalita života pacientů s chronickým srdečním selháním

Šárka Vévodová1, Michaela Andrlová2, Jiří Vévoda1
1 Ústav společenských a humanitních věd, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika
2 Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika

Východiska: Chronické srdeční selhání je označováno jako epidemie 21. století, která má závažné důsledky, výrazně snižuje délku života a má negativní dopad na kvalitu života. Se zhoršenou kvalitou života u pacientů s chronickým srdečním selháním souvisí deprese, která je diagnostikována až u 36,5 % z nich.

Cíl: Cílem výzkumu bylo zjistit míru kvality života a deprese a jejich vzájemný vztah u pacientů s chronickým srdečním selháním a srovnat sledované proměnné s kontrolní skupinou.

Metodika: Výzkumné šetření bylo realizováno na kardiologickém oddělení tří nemocnic v České republice od října roku 2015 do dubna roku 2016. Zúčastnili se pacienti, kteří byli hospitalizovaní a léčili se s chronickým srdečním selháním. K výzkumnému šetření byly použity 2 standardizované dotazníky: dotazník kvality života WHOQOL-BREF a dotazník deprese BDI-II.

Výsledky: Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že existuje signifikantní rozdíl v míře kvality života mezi zkoumaným souborem a kontrolní skupinou. Z výsledků lze také konstatovat, že existuje statisticky významný rozdíl v míře deprese mezi zkoumaným souborem a kontrolní skupinou. Byl rovněž zjištěn signifikantní negativní vztah mezi celkovou kvalitou života a depresí u pacientů s chronickým srdečním selháním.

Závěr: Včasnou diagnostikou a terapií deprese by mohlo dojít nejen ke zkvalitnění života pacientů s chronickým srdečním selháním a to ve všech oblastech, ale i ke snížení počtu hospitalizací.

Klíčová slova: chronické srdeční selhání, kvalita života, deprese, WHOQOL-BREF, BDI-II

Vloženo: únor 2017; Přijato: duben 2017; Zveřejněno online: duben 2017; Zveřejněno: duben 2017


Reference

 1. Málek F, Schejbalová M. Chronické srdeční selhání v praxi. Medicína po promoci [Internet]. 2011 [cited 2016 Aug 12];12(4):[about 1 p.]. Available from: http://www.tribune.cz/clanek/23834-chronicke-srdecni-selhani-v-praxi
 2. Halmo R, Galuszka J, Langová K, Galuszková D. Self Care In Patients With Chronic Heart Failure. Pilot Study - Self Care Includes Problems. Biomedical Papers. 2015;159(1): 124-30.
 3. Špinar J, Vítovec J, Hradec J, Málek I, Meluzín J, Špinarová L, Hošková L, Hegarová M, Ludka O, et al. 2011. Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání. Cor et vasa [Internet]. 2012[cited 2016 Aug 10];54(3-4):161-82. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00108650
 4. Hradec J, Býma S. Chronické srdeční selhání. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře [Internet]. 2015 [cited 2016 Aug 12];7(3):89-98. Available from: http://www.tribune.cz/clanek/37580-chronicke-srdecni-selhani-cast-terminologie-epidemiologie-a-diagnostika
 5. Lazárová M, Málek F, Táborský M. Péče o pacienty s pokročilým chronickým srdečním selháním. Interní medicína pro praxi [Internet]. 2012 [cited 2016 Aug 12];14(6-7):246-9. Available from: http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2012/06/02.pdf
 6. Fotos NV, Giakoumidakis K, Kollia Z, Galanis P, Copanitsanou P, Pananoudaki E, Brokalaki H. Health related quality of life of patients with severe heart failure. A cross sectional multicentre study. Scandinavian journal of caring sciences [Internet]. 2013 [cited 2016 Aug 12];27(3):686-94. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=88980049〈=cs&site=ehost-live Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 7. Heinc P. Chronické srdeční selhání. Medicína pro praxi [Internet]. 2007 [cited 2016 Aug 12];4(5):211-16. Available from: http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2007/05/06.pdf
 8. Chiaranai C, Salyer J, Best, A. Self-care and quality of life in patients with heart failure. Thai Journal of Nursing Research [Internet]. 2010 [cited 2016 Aug 12];13(4):302-17. Available from: http://thailand.digitaljournals.org/index.php/TJNR/article/view/2488
 9. Travis L, Hardin SR, Benton ZG, Austin L, Norris LW. A nurse-managed population based heart failure clinic: Sustaining quality of life. Journal of Nursing Education and Practice [Internet]. 2012 [cited 2016 Aug 12];2(4):1. Available from: http://search.proquest.com/docview/1030263351?accountid=16730 Přejít k původnímu zdroji...
 10. Mello IT, Ashcraft AS. The meaning in life for patients recently hospitalized with congestive heart failure. Journal of the American Association of Nurse Practitioners [Internet]. 2014 [cited 2016 Aug 12];26(2):70-6. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=94007061〈=cs&site=ehost-live Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 11. Hopp FP, Thornton N, Martin L. The lived experience of heart failure at the end of life: a systematic literature review. Health & social work [Internet]. 2010 [cited 2016 Aug 12];35(2): 109-17. Available from: http://search.proquest.com/docview/304920116?accountid=16730 Přejít k původnímu zdroji...
 12. Van Den Berg-Emons RJ, Bussmann JB, Balk AH, Stam HJ. Factors associated with the level of movement-related everyday activity and quality of life in people with chronic heart failure. Physical therapy [Internet]. 2005 [cited 2016 Aug 12];85(12):1340-8. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=19426834〈=cs&site=ehost-live Přejít na PubMed...
 13. Volz A, Schmid JP, Zwahlen M, Kohls S, Saner H, et al. Predictors of readmission and health related quality of life in patients with chronic heart failure: a comparison of different psychosocial aspects. Journal of behavioral medicine [Internet]. 2011 [cited 2016 Aug 12];34(1):13-22. Available from: http://search.proquest.com/docview/846827620?accountid=16730 Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 14. Bowden K, Fitzgerald SA, Piamjariyakul U, Werkowitch M, Thompson N, et al. Comparing Patient and Nurse Specialist Reports of Causative Factors of Depression Related to Heart Failure. Perspectives in Psychiatric Care [Internet]. 2011 [cited 2016 Aug 12];47(2):98. Available from: http://search.proquest.com/docview/864987072?accountid=16730 Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 15. Bunyamin V, Spaderna H, Weidner G. Health behaviors contribute to quality of life in patients with advanced heart failure independent of psychological and medical patient characteristics. Quality of Life Research [Internet]. 2013 [cited 2016 Aug 12];22(7):1603-11. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=90101551〈=cs&site=ehost-live Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 16. Bekelman DB, Dy SM, Becker DM, Wittstein lS, Hendricks DE, et al. Spiritual well-being and depression in patients with heart failure. Journal of general internal medicine [Internet]. 2007 [cited 2016 Aug 12];22(4):470-7. Available from: http://search.proquest.com/docview/875741804?accountid=16730 Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 17. Lossnitzer N, Herzog W, Schultz JH, Taeger T, Frankenstein L, Wild B. A patient-centered perspective of treating depressive symptoms in chronic heart failure: What do patients prefer ?. Patient education and counseling [Internet]. 2015 [cited 2016 Aug 12];98(6):783-7. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=108322793〈=cs&site=ehost-live Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 18. Pérez-García AM,Oliván S, Bover R. Subjective well-being in heart failure patients: Influence of coping and depressive symptoms. International journal of behavioral medicine [Internet]. 2014 [cited 2016 Aug 12];21(2):258-65. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=95298532〈=cs&site=ehost-live Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 19. Davidson PM, Inglis SC, Newton PJ. Self-care in patients with chronic heart failure. Expert review of pharmacoeconomics & outcomes research [Internet]. 2013 [cited 2016 Aug 12]; vol. 13, no. 3, pp. 351-9. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=23763532〈=cs&site=ehost-live Přejít k původnímu zdroji...
 20. Luckson M. Managing chronic heart failure. Practice Nurse [Internet]. 2009 [cited 2016 Aug 12];37(4):39-44. Available from: http://search.proquest.com/docview/230465866?accountid=16730
 21. Ghanbari-Firoozabadi M, Rahimianfar AA, Nasab RVM; Namayandeh SM, Emami M; Boostani R, et al. A Study of the Effect of Cardiac Rehabilitation on Heart Failure Patients' Life Quality. Journal of Medicine and Life [Internet]. 2014 [cited 2016 Aug 12];7(1):51-4. Available from: http://search.proquest.com/docview/1551986734?accountid=16730 Přejít na PubMed...
 22. Schaun MI, Eibel B, Kristocheck M, Sausen G, Machado L, Koche A, Markoski MM. Cell Therapy in Ischemic Heart Disease: Interventions That Modulate Cardiac Regeneration. Stem Cells International [Internet]. 2016 [cited 2016 Aug 12];1-16. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=113625430〈=cs&site=ehost-live
 23. Washburn SC, Hornberger CA. Nurse educator guidelines for the management of heart failure. The Journal of Continuing Education in Nursing [Internet]. 2008 [cited 2016 Aug 12];39(6):263-7. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2008-07919-005〈=cs&site=ehost-live Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 24. McMurray JJV, Adamopoulos S, Anker SD, Auricchio A, Bohm M, Dickstein K, et al. Esc guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 the task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 of the european society of cardiology. Developed in collaboration with the heart failure association (hfa) of the esc. European Journal of Heart Failure. 2012;14(8):803-69. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 25. O'Hea E, Houseman J, Bedek K, Sposato R. The use of cognitive behavioral therapy in the treatment of depression for individuals with CHF. Heart Failure Reviews [Internet]. 2009 [cited 2016 Aug 12];14(1):13-20. Available from: http://search.proquest.com/docview/215176380?accountid=16730 Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 26. Neharshi S. Associating beck's cognitive behaviour therapy with progressive muscular relaxation technique in treatment of major depression: A case report. Indian Journal of Positive Psychology [Internet]. 2014 [cited 2016 Aug 12];5(2):202-5. Available from: http://search.proquest.com/docview/1614028378?accountid=16730
 27. Plucar B, Vávrů I. Deprese a antidepresiva. Kontakt [Internet]. 2005 [cited 2016 Aug 12];7(3-4):338-43. Available from: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/clanky/3-4~2005/319-deprese-a-antidepresiva
 28. Dragomirecká E, Bartoňová J. WHOQOL-BREF, WHOQOL-100: World Health Organization Quality of Life Assessment: příručka pro uživatele české verze dotazníků kvality života Světové zdravotnické organizace. Praha: Psychiatrické centrum. 2006.
 29. Beck AT, Steer RA, Brown GK. Beck depression Inventory II. [Internet]. 2006 [cited 2016 Aug 12]. Available from: http://www.maps.org/media/Beck-Depression-Inventory-Real-Time-Report.pdf
 30. Ptáček R, Raboch J, Vňuková M, Hlunka J, Anders M. Beckova škála deprese BDI-II- Standardizace a využití v praxi. Česká a slovenská Psychiatrie. 2016;112(6):270-4.
 31. Kubínek R, Deprese v ordinaci praktického lékaře. Medicína pro praxi [Internet]. 2011 [cited 2016 Aug 12]:8(10):424-7. Available from: http://www.medicinapropraxi.cz/archiv.php
 32. Laňková J, Raboch J. Deprese: doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře: novelizace 2013. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře [Internet]. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP; 2013. [cited 2016 Aug 12]:15. Available from: www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy-od-2013/Deprese_2013.pdf