Profese Online, 2017 (roč. 10), číslo 2

Nová antikoagulancia

Anna Zatloukalová, Jana Janoutová, Miroslav Homza, Vladimír Janout

Profese online 2017, 10(2):1-9 | DOI: 10.5507/pol.2017.006

Východiska: Až donedávna byl warfarin jediné perorálně užívané antikoagulancium. Kvůli jeho četným nežádoucím účinkům, byla vyvíjena nová orální antikoagulancia se stejnou, nebo lepší účinností a bezpečností. Pacienty užívající nová antikoagulancia je možné potkat téměř ve všech zdravotnických specializacích a ve všech stupních zdravotnické péče. Proto je vhodné znát alespoň základní informace o této problematice, které nabízí tento stručný text. Cíl: Cílem tohoto sdělení je stručně seznámit s tímto tématem zdravotníky ve všech stupních vzdělání, napříč odbornostmi a doplnit jejich znalosti v této problematice. Metodika: Data byla čerpána...

Bolesti zad u dětí a dospívajících

Jitka Tomanová, Kateřina Kikalová

Profese online 2017, 10(2):10-17 | DOI: 10.5507/pol.2017.005

Východiska: Pravidelná pohybová aktivita podporuje zdraví a zabraňuje vzniku řady nemocí. S poklesem potřeb a možností být pohybově aktivní narůstá převaha sedavého životního stylu provázaného pohybovou pasivitou u dětí a dospívajících. Cíl: Cílem studie bylo zjistit, zda respondenty bolí záda. Metodika: Celkový počet respondentů byl 5 433. Věk respondentů se pohyboval v rozmezí 6-21 let. Procentuální zastoupení dívek bylo 49,7 % a chlapců 50,3 %. Výzkumné šetření bylo kvantitativního charakteru. Sběr dat proběhl formou nestandardizovaného dotazníku zaměřeného na zdravý životní styl dětí a mládeže. Ke statistickému zpracování dat byl...

Podávání léčivých přípravků během poskytování ošetřovatelské péče na JIP

Jana Heczková, Alan Bulava

Profese online 2017, 10(2):18-28 | DOI: 10.5507/pol.2017.007

Východiska: Ošetřovatelská péče u pacienta s poruchou vědomí zahrnuje různé činnosti. Některé z nich mohou být spojeny s použitím některých léčivých přípravků s místním účinkem. Tradiční pojetí role sestry při podávání léčivých přípravků v České republice je vázáno na předchozí ordinaci lékaře. Ačkoli se zdá, že reálná praxe se může významně lišit, tento stav zatím nebyl zcela analyzován.
Cíl: Cílem této studie bylo popsat reálnou praxi při podávání léčivých přípravků s lokálním účinkem během poskytování základní ošetřovatelské péče na pracovištích intenzivní péče.
Metodika: Kvalitativní studie se zúčastnilo 25 všeobecných sester. Výzkumný...

Objektivizace efektu fyzioterapie s využitím virtuální reality na horní končetině u pacientů po cévní mozkové příhodě

Lucie Navrátilová, Jana Havelková, Tereza Katolická, Dagmar Tečová, Petra Bastlová

Profese online 2017, 10(2):29-38 | DOI: 10.5507/pol.2017.008

ABSTRAKT Východiska: Tradiční fyzioterapeutické přístupy u pacientů po cévní mozkové příhodě jsou v posledních letech doplňovány novými technikami na bázi robotiky i virtuální reality a přináší možnost aktivně a intenzivně trénovat komplexní pohyby v závislosti na potřebách pacienta. Cíl: Zhodnotit efekt fyzioterapie na přístroji s využitím virtuální reality u pacientů po cévní mozkové příhodě a porovnat jej s konvenční fyzioterapií. Metody: 16 probandů po ischemické cévní mozkové příhodě bylo rozděleno do dvou skupin - experimentální (využití virtuální reality) a kontrolní (konvenční fyzioterapie), u nichž probíhala terapie horní končetiny...

Editoriál

Editoriál

Miroslav Kopecký, Irena Voříšková

Profese online 2017, 10(2):

Vážení čtenáři, autoři příspěvků, kolegyně a kolegové,

přinášíme Vám podzimní 2. číslo časopisu Profese online 2017, které Vám uvádí články z různorodých oblastí nelékařských zdravotnických věd. Časopis je nyní obohacen o následující články:

Článek „Nová antikoagulancia“ autorského kolektivu Zatloukalová, Janoutová, Homza a Janout prezentuje základní informace o problematice nových antikoagulanciích, se kterými se můžeme setkat skoro ve všech zdravotnických specializacích a všech stupních zdravotnické péče. Jedná se o studentský příspěvek. Tímto redakce nadále plní i jeden ze svých cílů, kterým je publikování...