Redakční rada

Předseda redakční rady, šéfredaktor

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.
Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností
Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
tel.: +420 585 632 811
e-mail: miroslav.kopecky@upol.cz

Členové redakční rady

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
Ústav radiologických metod
Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Radiologická klinika
Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Mgr. Radka Bužgová, Ph.D.
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
doc. et doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví
Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
Ústav ošetřovatelství
Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
MUDr. Petr Kolář, Ph.D.
Oddělení rehabilitace
Fakultní nemocnice Olomouc
Ústav lékařské biofyziky
Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Ústav fyzioterapie
Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Petra Mandysová, MSN, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Ústav lékařské genentiky
Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Ústav porodní asistence
Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.
Ústav ošetřovatelství
Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Klinika neurologie
Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.
Ústav společenských a humanitních věd
Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci

Mezinárodní členové redakční rady

Mgr. Juraj Čáp, PhD.
Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok
The School of Public Health in Bytom
Medical University of Silesia Katowice, Poland
doc. Mgr. Elena Gurková, PhD.
Fakulta zdravotníckych oborov
Prešovská Univerzita v Prešove, Slovenská republika
Professor Sally Chan PhD, RN, FAAN
School of Nursing and Midwifery, Faculty of Health and Medicine
University of Newcastle, Australia
dr hab. Halina Kołodziej, prof. nadzw.
Polish Academy of Sciences Unit of Anthropology in Wroclaw, Poland
RNDr. Barbora Matejovičová, Ph.D.
Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ph.D. Eleonora Mess
Department of Palliative Care Nursing,
Faculty of Health Science, Wroclaw Medical University, Poland
Assoc. Prof. Alvisa Palese, MSc. RN.
Department of Medical Science
University of Udine, Italy
Georgeen Polyak, Ph.D.
Department of Public Health
Benedictine University, Lisle, USA
dr. Andrew Sirkka KT. THM/EdD. MNSc.
Satakunta University of Applied Sciences
Faculty of Social Services and Health Care, Pori, Finland
prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika