Vydavatel/Adresa redakce

Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
e-mail: profeseonline@upol.cz

Šéfredaktor

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.
Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností
Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
tel.: +420 585 632 811
e-mail: miroslav.kopecky@upol.cz

Výkonná redaktorka

Bc. Irena Voříšková
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
tel.: +420 585 632 807
e-mail: irena.voriskova@upol.cz

Technická redakce

Bc. Irena Voříšková
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
tel.: +420 585 632 807
e-mail: irena.voriskova@upol.cz

Anglické překlady

Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.
Ústav společenských a humanitních věd
Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Eva Černínová
Heleny Malířové 10, 779 00 Olomouc

Mgr. Martina Buršíková, DiS.
Schweitzerova 33, 779 00 Olomouc

Grafické zpracování a web

Ing. Mojmír Tichý
Šafaříkova 5, 779 00 Olomouc

Martin Fasner
Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci